Vì sao thiết lập không cho khách ngồi chung bàn nhưng vẫn tồn tại order cùng 1 bàn? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Vì sao thiết lập không cho khách ngồi chung bàn nhưng vẫn tồn tại order cùng 1 bàn?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Vì sao thiết lập không cho khách ngồi chung bàn nhưng vẫn tồn tại order cùng 1 bàn?

Vì sao thiết lập không cho khách ngồi chung bàn nhưng vẫn tồn tại order cùng 1 bàn?

Thực tế tại một số nhà hàng xảy ra trường hợp: Thiết lập không cho khách ngồi chung bàn nhưng vẫn tồn tại 2 order cùng 1 bàn.

Nguyên nhân:
Nhân viên 1 tạo order, do quá trình đồng bộ chậm nên order chưa xuất hiện trên máy của các nhân viên ghi order khác. Cùng lúc, nhân viên 2 tạo order tại bàn đó, dẫn đến khi máy của Nhân viên 1 đồng bộ thành công xuất hiện 2 order cùng 1 bàn.
Cách xử lý: Hủy 1 trong 2 order.
Lưu ý: Khi thấy thông báo tồn đồng bộ, cần thực hiện Đồng bộ dữ liệu bằng tay (nhấn chức năng Đồng bộ dữ liệu trên máy).
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan