Xử lý tình huống khách hàng không nhận được tin nhắn mời cài đặt ứng dụng 5Food? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Xử lý tình huống khách hàng không nhận được tin nhắn mời cài đặt ứng dụng 5Food?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Xử lý tình huống khách hàng không nhận được tin nhắn mời cài đặt ứng dụng 5Food?

Xử lý tình huống khách hàng không nhận được tin nhắn mời cài đặt ứng dụng 5Food?

Sau khi thu ngân in hóa đơn cho khách, với những khách hàng chưa cài đặt ứng dụng 5Food Mobile, phần mềm sẽ gửi tin nhắn mời cài đặt ứng dụng (Gửi tối đa 3 tin nhắn đến 1 số điện thoại, 1 ngày gửi không quá 1 tin nhắn). Trong trường hợp khách hàng không nhận được tin nhắn mời cài đặt, có thể do mạng khách hàng có thiết lập proxy, hệ thống mạng sẽ kiểm tra và không cho gửi tin nhắn. Cách khắc phục trong trường hợp này như sau:
Bước 1: Tắt chương trình CUKCUK.
Bước 2: Truy cập vào thư mục cài đặt ứng dụng, chọn thư mục Bin và tìm file config CUKCUK.VN Client.exe hoặc CUKCUK.VN Client.exe.config (định dạng type Configuration File). Ví dụ: máy cài đặt ứng dụng trên ổ C, truy cập theo đường dẫn C:\MISA JSC\CUKCUK\Bin để tìm file.
Bước 3:
Mở file dưới định dạng Notepad, tìm và xóa các thẻ

Lưu file và mở lại chương trình.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan