Làm thế để tạo và in QR Code cho Đặt món giao hàng trên 5Food?

Nhà hàng có tập khách hàng quen, ở gần và chủ quán muốn tận dụng kênh 5Food để hướng khách hàng đặt giao hàng mà không qua đối tác Grab, NOW. Chủ quán mong muốn tạo được QR Code, điều hướng đến chức năng Đặt món giao hàng của quán trên 5Food, chủ quán sẽ đăng QR Code này trên các group của Chợ/Cộng đồng dân cư gần khu mình bán, trên trang cá nhân của mình để khách quét và đặt hàng. Ngoài ra, chủ quán có thể in QR Code này lên hóa đơn giao hàng, tờ rơi để khách dùng và quét trong các lần đặt hàng tiếp theo.


1. Trên trang quản lý
Nhà hàng có sử dụng tính năng Đặt món giao hàng qua 5Food. Chủ nhà hàng có thể tạo Standee và link liên kết Đặt món giao hàng như sau:
Bước 1: Chủ nhà hàng đăng nhập vào trang quản lý, nhấn chọn menu 5Food

Bước 2: Trên trang 5Food, nhấn vào menu Đặt món giao hàng

Bước 3: Nhấn Cập nhật thực đơn để cập nhật các món giao hàng qua 5Food


Bước 4: Nhấn Tạo ngay trên màn hình Đặt món giao hàng hoặc Standee/Giao hàng để tạo Standee/QR Code cho đặt món giao hàng qua 5Food

Nhà hàng tải Standee và mã QR bằng cách nhấn vào Tải Standee và Tải mã QR

Bước 5: Nhấn Sao chép để sao chép và đăng link liên kết lên Facebook, Zalo, Email…giúp khách hàng đặt món giao hàng qua 5Food

2. Trên thiết bị bán hàng
Để hiển thị mã QR Code trên hóa đơn in ra, nhân viên bán hàng vào Thiết lập/Máy in và mẫu in/ Tùy chỉnh mẫu in/ Nội dung phần Chân hóa đơn tích chọn thiết lập “Hiển thị mã QR đặt món giao hàng qua 5food”

Trường hợp không tích chọn thiết lập: “Hiển thị mã QR đặt món giao hàng qua 5food” thì trên hóa đơn in ra sẽ không hiển thị mã QR code

3. Trên ứng dụng 5Food
Khách hàng có thể đặt món giao hàng qua 5Food theo 2 cách sau:
Cách 1: Khách hàng vào ứng dụng 5Food, vào mục Tôi chọn Quét mã QR để đặt món giao hàng

Khách hàng thực hiện quét mã trên hóa đơn hoặc standee để đặt món giao hàng qua 5Food

Sau khi quét mã QR code sẽ di chuyển đến màn hình Đặt món giao hàng của nhà hàng

Cách 2: Khách hàng nhấn vào link liên kết của nhà hàng trên Facebook, zalo, email…để đặt món giao hàng. Sau khi nhấn link liên kết sẽ di chuyển đến màn hình Đặt món giao hàng của nhà hàng.

Cập nhật 05/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận