1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Nhà hàng muốn tính thuế cho phí dịch vụ thì thực hiện thế nào?

Nhà hàng muốn tính thuế cho phí dịch vụ thì thực hiện thế nào?

Trường hợp phí dịch vụ cho khách của nhà hàng chưa bao gốm thuế GTGT, để phần mềm tự tính thuế cho phí dịch vụ khi thu ngân tính tiền cho khách cần thực hiện thiết lập như sau:

  • Trên trang quản lý, tại phần Thiết lập hệ thống/ Mua hàng/Bán hàng/ Bán hàng, nhấn Sửa.
  • Tại phần Tính phí dịch vụ tại nhà hàng tích chọn Tính thuế cho cả phí dịch vụ.
  • Nhấn Cất.
  • Khi thu ngân tính tiền cho khách, phần mềm sẽ tự động tính thuế cho phí dịch vụ.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan