1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Làm thế nào để tính thuế GTGT cho từng hình thức phục vụ?

Làm thế nào để tính thuế GTGT cho từng hình thức phục vụ?

Trường hợp nhà hàng muốn tính thuế cho đơn hàng mang về, đơn giao hàng thì

thực hiện như sau:

 

1. Trên trang quản lý
Quản lý nhà hàng vào Thiết lập hệ thống/ Thiết lập chung/Mua hàng\Bán hàng tích chọn các thiết lập Tính thuế cho đơn hàng mang về, Tính thuế cho đơn giao hàng

 

2. Trên thiết bị bán hàng
Trường hợp có tích chọn thiết lập tính thuế, thu ngân thực hiện tính tiền cho đơn hàng mang về, giao hàng sẽ tính thuế cho hóa đơn


Trường hợp không tích chọn thiết lập tính thuế, thu ngân thực hiện tính tiền cho đơn hàng mang về, giao hàng sẽ tính thuế cho hóa đơn

Cập nhật 07/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận