1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Quản lý nhà hàng muốn hiển thị đơn vị tính lên hóa đơn thanh toán khổ 58mm, 80mm thì làm thế nào?

Quản lý nhà hàng muốn hiển thị đơn vị tính lên hóa đơn thanh toán khổ 58mm, 80mm thì làm thế nào?

Trường hợp thực đơn nhà hàng có món ăn/đồ uống tính theo nhiều đơn vị tính khác nhau (Ví dụ: Bia tính theo Cốc và tính theo Keg) thì trên hóa đơn thanh toán không hiển thị được thông tin này khiến khách hàng không nắm rõ được thông tin, phải hỏi lại nhân viên nhà hàng.
Giải pháp đưa ra: Nên ghi đơn vị tính cho món trên tên món.

  • Trên hóa đơn thanh toán cho khách.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan