1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Quản lý nhà hàng muốn kiểm tra đột xuất kho xem nhân viên bếp/bar có chế biến đúng đinh lượng hay không thì thực hiện thế nào?

Quản lý nhà hàng muốn kiểm tra đột xuất kho xem nhân viên bếp/bar có chế biến đúng đinh lượng hay không thì thực hiện thế nào?

Quản lý nhà hàng muốn kiểm tra đột xuất kho xem nhân viên bếp/bar có chế biến đúng đinh lượng hay không thì có thể thực hiện như sau:

  • Trước khi quản lý nhà hàng đi kiểm tra đột xuất, kế toán nhà hàng cần lập phiếu Xuất kho bán hàng dựa trên những món đã bán trong ngày. (Xem chi tiết thao tác lập phiếu Xuất kho tại đây)
  • Quản lý có thể dựa vào số lượng các món đã bán để kiểm tra tình trạng kho.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan