1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Quản lý nhà hàng muốn sửa nội dung hàng loạt trên tệp Excel xuất khẩu thực đơn thì làm thế nào?

Quản lý nhà hàng muốn sửa nội dung hàng loạt trên tệp Excel xuất khẩu thực đơn thì làm thế nào?

Để thực hiện sửa hàng loạt tệp Excel mà khách hàng xuất khẩu thực đơn thì thực hiện như sau:

  • Tại tab Review trên tệp excel đã xuất khẩu, nhấn chọn chức năng Unprotect Sheet.
  • Nhập mật khẩu là 123456 và nhấn OK.

  • Sau đó có thể sử dụng chức Find and Replace để sửa trên tệp Excel.
  • Sau khi sửa xong, đặt lại mật khẩu để phần mềm cho phép nhập khẩu tệp Excel.
  • Tại tab Review, nhấn chọn Protect Sheet.
  • Nhập 123456 và nhấn OK.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan