1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Vì sao số lượng NVL xuất bán hàng trên phần mềm lại nhỏ hơn số liệu xuất thực tế?

Vì sao số lượng NVL xuất bán hàng trên phần mềm lại nhỏ hơn số liệu xuất thực tế?

Nguyên nhân số lượng nguyên vật liệu xuất kho bán hàng trên phần mềm ít hơn số liệu sử dụng bán hàng thực tế là do có 1 hay 1 số món ăn được chế biến từ nguyên vật liệu đó chưa được thiết lập định lượng nguyên vật liệu.

Để khắc phục vấn đề trên thực hiện như sau:

1. Vào Danh mục\Thực đơn, chọn món ăn có thành phần chế biến từ nguyên vật liệu đó.
2. Nhấn Sửa, kiểm tra tab Định lượng nguyên vật liệu để xem món ăn nào chưa thiết lập định lượng NVL (Ví dụ: món Bò mỹ xiên nướng).

3. Nhấn Thêm dòng.

4. Chọn NVL và khai báo định lượng vào cột Số lượng, sau đó nhấn Cất.

5. Thao tác tương tự đối với các món ăn chưa khai báo định lượng khác.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan