R14

I. Web
1. Bổ sung tham số Từ tháng đến tháng trên báo cáo Kết quả kinh doanh để quản lý nhà hàng xem được tình hình lợi nhuận của nhà hàng theo từng tháng trong năm
2. Quản lý nhà hàng muốn dễ dàng tìm kiếm món theo nhóm thực đơn khi thiết lập CTKM tặng món, mua m tặng n, giảm giá món
3. Quản lý nhà hàng muốn khi xem các danh sách hoặc báo cáo thì mặc định hiển thị 100 dòng dữ liệu trên mỗi trang để không mất nhiều thao tác sang trang
4. Quản lý nhà hàng muốn thiết lập hiện thị lại các món chi tiết của món ăn/đồ uống theo nhóm trên thực đơn khi đã xóa món ăn/đồ uống theo nhóm
5. Quản lý nhà hàng không muốn cho nhân viên sử dụng phần mềm khi nhân viên hết giờ làm việc ở nhà hàng để tránh việc nhân viên có những hành động xấu

II. PC – Bán hàng

1. Nhân viên ghi order muốn chuyển order đến bếp/bar của khu vực mà nhân viên đó đang ghi order (nhà hàng gồm nhiều khu vực, mỗi khu vực có bếp/bar riêng, bếp/bar ở khu vực nào thì chế biến các order của các bàn ở khu vực đó)
2. Nhân viên thu ngân, nhân viên ghi order muốn biết món vừa được bếp báo hết có trong order đặt chỗ hay không?
3. Nhân viên ghi order/thu ngân muốn tự sắp xếp các nút trên order ở sơ đồ bàn theo thứ tự hay dùng
III. Mobile
1. Nhân viên ghi order muốn chuyển order đến bếp/bar của khu vực mà nhân viên đó đang ghi order (nhà hàng gồm nhiều khu vực, mỗi khu vực có bếp/bar riêng, bếp/bar ở khu vực nào thì chế biến các order của các bàn ở khu vực đó)
2. Nhà hàng sử dụng máy tính bảng để tính tiền, nhân viên thu ngân muốn in được hóa đơn khi sử dụng ứng dụng bán hàng trên máy tính bảng để đưa hóa đơn cho khách hàng
3. Nhân viên ghi order/thu ngân muốn tự sắp xếp các nút trên danh sách order theo thứ tự hay dùng


I. Web

1. Bổ sung tham số Từ tháng đến tháng trên báo cáo Kết quả kinh doanh để quản lý nhà hàng xem được tình hình lợi nhuận của nhà hàng theo từng tháng trong năm


Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R14, bổ sung tham số theo tháng (Tháng 1, Tháng 2,…) khi chọn Kỳ báo cáo tại báo cáo Kết quả kinh doanh, giúp quản lý nhà hàng có thể xem nhanh doanh thu, chi phí, lợi nhuận của từng tháng trong năm.

 • Khi xem báo cáo Kết quả kinh doanh.


2. Quản lý nhà hàng muốn dễ dàng tìm kiếm món theo nhóm thực đơn khi thiết lập CTKM tặng món, mua m tặng n, giảm giá món

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R14, quản lý nhà hàng có thể tìm kiếm món theo nhóm thực đơn khi thiết lập các chương trình khuyến mại.

 • Chương trình khuyến mại tặng món.


  • Chương trình khuyến mại mua m tặng n.


   • Chương trình khuyến mại giảm giá món.


    3. Quản lý nhà hàng muốn khi xem các danh sách hoặc báo cáo thì mặc định hiển thị 100 dòng dữ liệu trên mỗi trang để không mất nhiều thao tác sang trang


    Chi tiết thay đổi:
    Kể từ phiên bản R14, phần mềm mặc định trên các màn hình phân trang hiển thị 100 dòng dữ liệu, giúp quản lý nhà hàng khi xem các danh sách hoặc báo cáo thì không phải mất thao tác sang trang.
    Ví dụ:

    • Màn hình danh sách Thực đơn.
    • Xem báo cáo Tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho.    4. Quản lý nhà hàng muốn thiết lập hiện thị lại các món chi tiết của món ăn/đồ uống theo nhóm trên thực đơn khi đã xóa món ăn/đồ uống theo nhóm
    Chi tiết thay đổi:
    Kể từ phiên bản R14, phần mềm bổ sung cột Hiển thị trên thực đơn trên màn hình danh sách Thực đơn. Đồng thời, khi thêm món vào thực đơn, bổ sung tùy chọn Không hiển thị trên thực đơn giúp quản lý nhà hàng quản lý danh sách thực đơn tốt hơn

    • Khi thêm món vào thực đơn, bổ sung tùy chọn Không hiển thị trên thực đơn, tích chọn thông tin này nếu không muốn hiển thị món trên màn hình bán hàng của nhân viên ghi order/thu ngân.

    • Tại màn hình danh sách thực đơn bổ sung cột Hiển thị trên thực đơn giúp quản lý nhà hàng biết được món nào được hiển thị trên màn hình bán hàng của nhân viên ghi order/thu ngân.

    Lưu ý: Trường hợp với món ăn/đồ uống theo nhóm, khi thêm các món con vào nhóm, phần mềm mặc định không hiển thị món con trên thực đơn tại màn hình bán hàng của nhân viên ghi order/thu ngân. Nếu quản lý nhà hàng xóa món theo nhóm ra khỏi danh sách thì để hiển thị món con trên màn hình bán hàng, anh/chị chỉ cần tích chọn thông tin Hiển thị trên thực đơn với những món đó tại màn hình Thực đơn.
    5. Quản lý nhà hàng không muốn cho nhân viên sử dụng phần mềm khi nhân viên hết giờ làm việc ở nhà hàng để tránh việc nhân viên có những hành động xấu
    Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R14, quản lý nhà hàng có thể thiết lập thông tin giờ làm việc cho từng nhân viên trên phần mềm để tránh việc có những hành động xấu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
    Các bước thực hiện:

    • Khi thêm/sửa nhân viên, nhấn chọn tab Thời gian truy cập, tích chọn Chỉ cho phép truy cập theo khung giờ.
    • Chọn ngày và thời gian nhân viên được truy cập vào phần mềm.


    • Khi nhân viên truy cập được vào phần mềm ngoài khoảng thời gian cho phép thì phần mềm sẽ hiện thông báo và nhân viên sẽ không thể sử dụng phần mềm Bán hàng CUKCUK.VN.

    Lưu ý: Đối với mô hình nhà hàng sử dụng kết nối Offline, do nhân viên sử dụng thiết bị mobile kết nối trực tiếp với máy thu ngân thông qua mạng nội bộ tại nhà hàng nên không cần sử dụng tính năng này.


    II. PC – Bán hàng


    1. Nhân viên ghi order muốn chuyển order đến bếp/bar của khu vực mà nhân viên đó đang ghi order (nhà hàng gồm nhiều khu vực, mỗi khu vực có bếp/bar riêng, bếp/bar ở khu vực nào thì chế biến các order của các bàn ở khu vực đó)
    Chi tiết thay đổi:
    Kể từ phiên bản R14, đối với các nhà hàng có nhiều khu vực và nhiều bếp/bar, thì phần mềm cho phép thu ngân chọn bếp/bar in phiếu chế biến được lập tại chính thiết bị đang sử dụng.
    Các bước thực hiện:

    • Tại phần Thiết lập/Thiết lập chung, tích chọn Gửi order đến bếp/bar theo khu vực phục vụ.
    • Chọn bếp/bar chế biến.

    Lưu ý:

    • Quản lý nhà hàng cần truy cập phần mềm CUKCUK.VN trên website và khai báo bếp/bar cho từng khu vực tại phần Danh mục/Bếp/Bar.
    • Trường hợp nhà hàng gửi các món cần chế biến đến bếp, bar theo khu vực thì phần mềm sẽ gửi món ăn đến bếp và đồ uống đến bar theo khu vực thiết lập nên khi khai báo bếp/bar sẽ không cần phải chọn món chế biến.
    • Nếu không tích chọn thông tin này thì các món sẽ được in ra theo thông tin thiết lập nơi chế biến khi khai báo món.

    2. Nhân viên thu ngân, nhân viên ghi order muốn biết món vừa được bếp báo hết có trong order đặt chỗ hay không?
    Chi tiết thay đổi:
    Kể từ phiên bản R14, trường hợp khách đặt chỗ và đặt món trước thì đầu bếp/nhân viên pha chế có thể thông báo cho nhân viên ghi order/thu ngân biết món báo hết để thông báo cho khách hàng.

    3. Nhân viên ghi order/thu ngân muốn tự sắp xếp các nút trên order ở sơ đồ bàn theo thứ tự hay dùng
    Chi tiết thay đổi:
    Kể từ phiên bản R14, thu ngân có thể chuyển những chức năng thường sử dụng ưu tiên hiển thị lên trước để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

    Các bước thực hiện:

    • Tại phần Thiết lập/Thiết lập chung, nhấn vào chức năng Thiết lập trong phần Thứ tự hiển thị chức năng.

    • Sắp xếp lại thứ tự các nút chức năng.
    • Nhấn Cất.

    • Khi đó thông tin các nút trên order được thay đổi.

    III. Mobile
    1. Nhân viên ghi order muốn chuyển order đến bếp/bar của khu vực mà nhân viên đó đang ghi order (nhà hàng gồm nhiều khu vực, mỗi khu vực có bếp/bar riêng, bếp/bar ở khu vực nào thì chế biến các order của các bàn ở khu vực đó)
    Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R14, nhân viên ghi order/thu ngân có thể thiết lập gửi yêu cầu chế biến trên order đến bếp/bar mong muốn.
    Các bước thực hiện
    Trên máy tính bảng:

    • Chạm vào biểu tượng , chọn Thiết lập.
    • Tại phần Thiết lập chung, bật tính năng Thiết lập gửi order đến bếp/bar theo khu vực phục vụ.
    • Chạm vào biểu tượng và chọn bếp, bar muốn gửi order.


    Trên điện thoại:

    • Tại tab Tiện ích, chọn Thiết lập.
    • Bật tính năng Thiết lập gửi order đến bếp/bar theo khu vực phục vụ.
    • Chạm vào biểu tượng và chọn bếp, bar muốn gửi order.

    Lưu ý:

    • Quản lý nhà hàng cần truy cập phần mềm CUKCUK.VN trên website và khai báo bếp/bar cho từng khu vực tại phần Danh mục/Bếp/Bar.
    • Trường hợp nhà hàng gửi các món cần chế biến đến bếp, bar theo khu vực thì phần mềm sẽ gửi món ăn đến bếp và đồ uống đến bar theo khu vực thiết lập nên khi khai báo bếp/bar sẽ không cần phải chọn món chế biến.
    • Nếu không tích chọn thông tin này thì các món sẽ được in ra theo thông tin thiết lập nơi chế biến khi khai báo món.    2. Nhà hàng sử dụng máy tính bảng để tính tiền, nhân viên thu ngân muốn in được hóa đơn khi sử dụng ứng dụng bán hàng trên máy tính bảng để đưa hóa đơn cho khách hàng


    Chi tiết thay đổi:
    Kể từ phiên bản R14, thu ngân có thể sử dụng máy tính bảng nhà hàng để in hóa đơn cho khách hàng.
    Các bước thực hiện.

    • Trên giao diện màn hình bán hàng, chạm vào biểu tượng và chọn Thiết lập.
    • Chạm vào mục Thiết lập máy in và mẫu in.
    • Thiết lập mẫu in hóa đơn cho khách.

    ​Chi tiết thiết lập máy in và tùy chỉnh mẫu hóa đơn trên máy tính bảng chi tiết tại đây.


    3. Nhân viên ghi order/thu ngân muốn tự sắp xếp các nút trên danh sách order theo thứ tự hay dùng

    Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bàn R14, nhân viên ghi order/thu ngân có thể chuyển những chức năng thường sử dụng ưu tiên hiển thị lên trước để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
    Các bước thực hiện:

    Trên máy tính bảng

    • Trên giao diện màn hình bán hàng, chạm vào biểu tượng và chọn Thiết lập.
    • Tại phần Thiết lập chung, chạm vào Thứ tự hiển thị chức năng trên order.

     • Chạm và giữ biểu tượng và di chuyển các chức năng.
     • Chạm vào Cất.

       • Khi đó, thứ tự các chức năng trên order sẽ được thay đổi.


       Trên điện thoại

       • Tại tab Tiện ích, chọn Thiết lập.
       • Chạm vào phần Thứ tự hiển thị chức năng trên order.

       • Chạm và giữ biểu tượng và di chuyển các chức năng.
       • Chạm vào Cất.


         • Khi đó, thứ tự các chức năng trên order sẽ được thay đổi.


         Cập nhật 17/01/2020

         Bài viết này hữu ích chứ?

         Bài viết liên quan