R76.2 (Ngày phát hành 12-10-2020)

I. PC

 

  1. Bổ sung chức năng giúp thu ngân chủ động đồng bộ lại hóa đơn bị thiếu lên trang quản lý.

 


1. Bổ sung chức năng giúp thu ngân chủ động đồng bộ lại hóa đơn bị thiếu lên trang quản lý.

Mục đích: Giúp thu ngân có thể đồng bộ lại hóa đơn bị thiếu lên trang quản lý.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trên phần mềm bán hàng, chọn Danh sách hóa đơn.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng trên thanh công cụ.

Bước 3: Lựa chọn thời gian đồng bộ hóa đơn

Lưu ý: Thời gian tối đa có thể đồng bộ là 31 ngày.

Sau khi đồng bộ thành công chương trình hiển thị thông báo như ảnh dưới đây.

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận