Mô hình Quán Trà sữa Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
Mô hình Quán Trà sữa

Mô hình Quán Trà sữa

CUKCUK Starter giúp thu ngân nhanh chóng ghi nhận order và thu tiền khách đưa. Với danh sách đồ uống được khởi tạo theo đúng thực tế tại các quán, giúp quản lý/thu ngân dễ dàng tiếp cận và sử dụng ngay.