Lễ tân Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
Lễ tân

Lễ tân

Nhân viên lễ tân có thể sử dụng máy tính/ máy POS/ máy tính bảng để ghi nhận đặt chỗ, xếp bàn cho khách, đặt món cho khách và theo dõi tình đặt chỗ.