Nhân viên ghi order Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. HDSD Mobile
  3. Nhân viên ghi order

Nhân viên ghi order

Hướng dẫn nhân viên ghi order thực hiện các nghiệp vụ ghi order, chuyển món cho bếp/bar, kiểm đồ và gửi yêu cầu thanh toán.