Nhân viên ghi order Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
Nhân viên ghi order

Nhân viên ghi order

Nhân viên ghi order có thể sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại để ghi order cho khách, chuyển món cần chế biến cho bếp/bar, kiểm đồ và chuyển order cho thu ngân tính tiền,...