Nhân viên ghi order (CukCuk phục vụ tại bàn) Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
  3. Nhân viên ghi order (CukCuk phục vụ tại bàn)
Nhân viên ghi order (CukCuk phục vụ tại bàn)

Nhân viên ghi order (CukCuk phục vụ tại bàn)

Nhân viên ghi order có thể sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại để ghi order cho khách, chuyển món cần chế biến cho bếp/bar, kiểm đồ và chuyển order cho thu ngân tính tiền,...