Quản lý thực đơn_CukCuk phục vụ nhanh Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
Quản lý thực đơn_CukCuk phục vụ nhanh

Quản lý thực đơn_CukCuk phục vụ nhanh

Ngay khi đưa phần mềm vào triển khai trong công tác bán hàng, quản lý nhà hàng cần khai báo danh sách món ăn, đồ uống mà nhà hàng kinh doanh để sử dụng trong các hoạt động ghi order, tính tiền cho khách,…