Thu ngân (CukCuk phục vụ tại bàn) Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
Thu ngân (CukCuk phục vụ tại bàn)

Thu ngân (CukCuk phục vụ tại bàn)

Nhân viên thu ngân có thể sử dụng máy tính bảng, điện thoại di dộng, máy tính hoặc máy POS để đặt chỗ cho khách, ghi món khách gọi, tính và thu tiền khách hàng,…