Thu ngân Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
Thu ngân

Thu ngân

Nhân viên thu ngân có thể sử dụng máy tính bảng, điện thoại di dộng, máy tính hoặc máy POS để đặt chỗ cho khách, ghi món khách gọi, tính và thu tiền khách hàng,…