Hủy order - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Hủy order

Hủy order

1. Mục đích
Giúp thu ngân thực hiện việc hủy order mà khách đã gọi.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện
Để hủy order, thực hiện theo 2 cách sau:
Cách 1: Trên màn hình sách order:
1. Chọn biểu tượng trên order có yêu cầu hủy. Chọn Hủy order.

2. Chọn lý do hủy order, sau đó nhấn Có.


Cách 2: Trên màn hình Sơ đồ:

1. Nhấn vào order của khách có yêu cầu hủy.
2. Nhấn biểu tượng chọn Hủy order.

3. Chọn lý do hủy, sau đó nhấn .

4. Lưu ý

Trường hợp quản lý nhà hàng thiết lập Yêu cầu Quản lý nhà hàng xác nhận trước khi hủy order, hủy món, khi hủy order thì phải có xác nhận tài khoản quản lý.Những vai trò có thể xác nhận hủy order bao gồm: Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi nhà hàng, Quản trị hệ thống.
Trong trường hợp quản lý muốn giao việc xác nhận hủy món cho nhân viên khác thì có thể thêm vai trò Kiểm soát order cho nhân viên đó.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?