Các cách thiết lập gửi phiếu chế biến đến bếp/bar trên CUKCUK - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Quản lý
 5. Các cách thiết lập gửi phiếu chế biến đến bếp/bar trên CUKCUK
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Quản lý
 5. Các cách thiết lập gửi phiếu chế biến đến bếp/bar trên CUKCUK

Các cách thiết lập gửi phiếu chế biến đến bếp/bar trên CUKCUK

Trên phần mềm quản lý nhà hàng CUKCUK, có các cách để thiết lập in phiếu chế biến xuống bếp/bar, chi tiết như sau:

Chi tiết:
Trường hợp 1: Thiết lập in món trên 1 bếp/bar duy nhất, phiếu chế biến in theo thiết lập danh mục thực đơn
Đáp ứng trường hợp:
Các bếp/bar tại nhà hàng phụ trách chế biến một số món nhất định, mỗi món sẽ được chế biến tại 1 bếp/bar duy nhất.

Ví dụ:
Nhà hàng có 1 bếp nóng chuyên chế biến các món xào, rán, nướng,… 1 bếp lạnh chuyên chế biến các món salad,… và 1 bar phục vụ đồ uống
Khi thiết lập theo danh mục thực đơn, phiếu chế biến các món xào, rán, nướng sẽ được in ra tại bếp nóng, phiếu chế biến các món salad sẽ được in ra tại bếp lạnh và phiếu pha chế đồ uống sẽ in ra tại bếp/bar.
Cách thiết lập:

 • Quản lý thực hiện khai báo các bếp/bar tại nhà hàng. Ví dụ: Bếp nóng, Bếp lạnh và Bar.

 • Khi khai báo món, lựa chọn bếp/bar chế biến tương ứng.

 • Hoặc trong phần Danh mục/Bếp/Bar, thực hiện chọn các món chế biến tại từng bếp/bar.

 • Khi in/in phiếu chế biến, chương trình sẽ dựa theo nơi chế biến của món để in đến bếp/bar tương ứng.

Lưu ý: Trường hợp nhà hàng chỉ có 1 bếp/bar duy nhất, khi khai báo bếp/bar cần chọn loại Cả hai và chọn tất cả các món tại nhà hàng chế biến tại đây.

Trường hợp 2: Thiết lập in món trên đến 1 bếp/bar duy nhất, phiếu chế biến in theo thiết lập khu vực phục vụ (thiết lập khu vực phục vụ trên PC/POS/Tablet của nhân viên nhà hàng)
Đáp ứng trường hợp: Nhà hàng có nhiều tầng khu vực và có đặt bếp/bar tại mỗi tầng/khu vực (Tối đa tại mỗi tầng chỉ có 1 bếp và 1 bar). Bếp/bar tầng nào sẽ phục vụ khách hàng tại tầng đó.

Ví dụ:
Nhà hàng có 3 tầng, mỗi tầng đặt 1 bar và có 1 bếp đặt tại tầng 1 chế biến chung cho toàn nhà hàng.


Khi thiết lập toàn bộ món ăn sẽ được in tại bếp, đồ uống sẽ được in tại bar thuộc khu vực.


Cách thiết lập:
Trên Web

 • Quản lý thực hiện khai báo các bếp/bar tại nhà hàng theo các tầng: Bếp tầng 1, Bar tầng 1, Bar tầng 2, Bar tầng 3.

Trên PC/POS/Tablet

Trên thiết bị của thu ngân, nhân viên phục vụ tại nhà hàng thực hiện:

 • Tại phần Thiết lập/Thiết chung, nhấn Sửa.
 • Tích chọn in order đến bếp/bar theo khu vực phục vụ.
 • Lựa chọn bếp tầng 1 và bar tại tầng làm việc tương ứng.

 • Nhấn Cất.
 • Khi đó, các món ăn sẽ được in xuống bếp tại tầng 1 và đồ uống sẽ được in đến đúng bar thuộc tầng tương ứng.


Lưu ý:

1. Trường hợp mỗi tầng đặt 1 bếp và 1 bar thì thực hiện tương tự hướng dẫn trên, cả bếp và bar sẽ lựa chọn theo khu vực tương ứng.
2. Trường hợp nhà hàng có 3 tầng, mỗi tầng đặt 1 bar, tuy nhiên tầng 1 có đặt 2 bếp chế biến.

Trong trường hợp này, quản lý cần thiết lập:

 • Chọn bar theo khu vực phục vụ – tương tự thiết lập trường hợp 2.
 • Với bếp, thực hiện khai báo 2 bếp tại tầng 1 (Ví dụ: Bếp nóng và Bếp lạnh). Sau đó lựa chọn các món chế biến tại các bếp/bar tương ứng – thực hiện tương tự trường hợp 1.

Trường hợp 3: Thiết lập in món đến nhiều bếp/bar khác nhau cùng lúc và không khai báo khu vực phục vụ (không chọn khu vực phục vụ cho bếp/bar)
Đáp ứng trường hợp: Nhà hàng có 1 khu vực chế biến, mỗi món sẽ được chế biến tại nhiều bếp/bar cùng lúc.

Ví dụ: Nhà hàng có 2 bếp: 1 bếp chế biến (chuyên chế biến các món ăn tại nhà hàng), 1 bếp trang trí (chuẩn bị nguyên liệu và trang trí cho các món ăn)
Khi khách gọi lẩu, phiếu chế biến sẽ được in đồng thời tại cả bếp lẩu, bếp rau.
Cách thiết lập:
Trên Web

 • Tại phần Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung, thực hiện tích chọn thiết lập Cho phép in 1 món xuống nhiều bếp/bar.

 • Quản lý thực hiện khai báo các bếp/bar tại nhà hàng. Ví dụ: Bếp chế biến, Bếp trang trí và Bar.

 • Khi khai báo món, lựa chọn các bếp/bar chế biến tương ứng.

 • Hoặc trong phần Danh mục/Bếp/Bar, thực hiện chọn các món chế biến tại từng bếp/bar.

 • Khi in/in phiếu chế biến, chương trình sẽ dựa theo nơi chế biến của món để in đến các bếp/bar tương ứng.
Trên PC/POS/Tablet

 • Tại phần Thiết lập/Máy in và mẫu in, chọn khu vực phục vụ là Chung cho nhà hàng.
 • Khi khách gọi lẩu, phiếu chế biến sẽ được in đồng thời tại cả bếp lẩu và bếp rau.

Trường hợp 4: Thiết lập in món đến nhiều bếp/bar khác nhau cùng lúc và có khai báo khu vực phục vụ (có chọn các khu vực bếp/bar phục vụ)
Đáp ứng trường hợp: Nhà hàng có nhiều tầng/khu vực chế biến khác nhau, tại mỗi tầng sẽ có lớn hơn 2 bếp hoặc 2 bar.
Ví dụ: Nhà hàng kinh doanh các món nướng có 3 tầng và 1 sân ngoài trời chỉ phục vụ đồ uống. Các tầng/khu vực tại nhà hàng có đặt các bếp/bar như sau:
Sân ngoài trời: 1 Bar pha chế, 1 Bar đóng chai.
Tầng 1: 1 Bếp nướng chế biến chung cho nhà hàng, 1 Bếp rau, 1 Bar pha chế, 1 Bar đóng chai (chuyên phục vụ các đồ uống đóng chai).
Tầng 2, tầng 3: 1 Bếp rau, 1 Bar pha chế, 1 Bar đóng chai.
Khi khách gọi đồ uống, tùy theo đồ uống là pha chế hay đóng chai sẽ in phiếu pha chế tại bar tương ứng thuộc tầng/khu vực làm việc.
Cách thiết lập:

 • Tại phần Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung, tab Mua hàng/Bán hàng, tích chọn thiết lập Cho phép in 1 món xuống nhiều bếp/bar.
 • Khi đó tại phần Danh mục sẽ hiển thị tính năng Khu vực phục vụ.
 • Thực hiện khai báo các khu vực phục vụ tại nhà hàng: Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3, Sân ngoài trời.
 • Quản lý thực hiện khai báo các bếp/bar: Bếp nướng, Bếp rau, Bar pha chế, Bar đóng chai.
Lựa chọn khu vực phục vụ các bếp/bar:
  • Bếp nướng, Bếp rau phục vụ tại Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3.
  • Bar pha chế, Bar đóng chai phục vụ toàn bộ nhà hàng.
 • Chọn món chế biến tại các bếp/bar: Bếp nướng chọn các món nướng, Bếp rau chọn các món rau, tương tự với các đồ uống tại bar.
Trên PC/POS/Tablet của thu ngân, nhân viên ghi order:

 • Tại phần Thiết lập/Máy in và mẫu in, chọn máy in tương ứng với các tầng làm việc.
 • Chọn khu vực phục vụ nhân viên nhà hàng đang làm việc.
Khi đó các món trên phiếu chế biến sẽ được in tại bếp/bar theo từng khu vực phục vụ.

 • Toàn bộ món nướng sẽ được in tại Bếp nướng tầng 1.
 • Các món rau sẽ được in tại bếp/bar theo khu vực tầng 1, tầng 2, tầng 3.
 • Các đồ uống pha chế/đồ uống đóng chai cũng sẽ được in tại Bar pha chế/Bar đóng chai theo từng khu vực phục vụ. Ví dụ: Khách gọi Cocktail tại tầng 2, phiếu pha chế sẽ được in tại Bar pha chế tầng 2.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan