Hướng dẫn thanh toán khi đặt mua CUKCUK.VN - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn thanh toán khi đặt mua CUKCUK.VN

Hướng dẫn thanh toán khi đặt mua CUKCUK.VN

Khi đặt mua các sản phẩm CUKCUK.VN, có thể chọn 1 trong các hình thức thanh toán:


Chi tiết thực hiện như sau:

1. Thanh toán bằng thẻ ATM

 • Tại bước Thanh toán, chọn Thanh toán bằng thẻ ATM.
 • Chọn ngân hàng thanh toán.
 • Nhấn Thanh toán.

Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.

 • Khai báo các thông tin thẻ ATM dùng để thanh toán.
 • Nhấn Thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và gửi thư thông báo đặt mua thành công đến khách hàng.2. Thanh toán bằng Tiền mặt/chuyển khoản

 • Tại bước Thanh toán, chọn hình thức là Thanh toán bằng Tiền mặt/chuyển khoản.
 • Nhấn Thanh toán.

Lưu ý: Trường hợp khách thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, cần nhập nội dung theo đúng cú pháp của phần mềm:

Với xxxxxxx là số đơn hàng tự động sinh, yyy là tên domain nhà hàng.

 • Hệ thống sẽ gửi email hướng dẫn cách thức thanh toán đến hòm thư điện tử của khách hàng.

3. Thanh toán bằng thẻ tín dụng

 • Tại bước Thanh toán, chọn Thanh toán bằng thẻ tín dụng.
 • Nhấn Thanh toán.
 • Khai báo các thông tin thẻ tín dụng dùng để thanh toán.
Lưu ý: Thông tin Mã CVV/CVV2 là dãy số được in mặt sau thẻ tín dụng.
 • Sau đó nhấn Thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và gửi thư đặt mua thành công đến hòm thư địa chỉ của khách hàng.
4. Thanh toán qua Paypal

 • Tại bước Thanh toán, chọn hình thức là Thanh toán qua Paypal.
 • Nhấn Thanh toán.
 • Nhập tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản Paypal.
 • Nhấn Log In.
 • Nhấn Continue để xác nhận thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và gửi thư đặt mua thành công đến hòm thư điện tử của khách hàng.

5. Thanh toán bằng ví điện tử

 • Tại bước Thanh toán, chọn Thanh toán bằng ví điện tử.
 • Nhấn Thanh toán.

 • Nhập thông tin Địa chỉ Email, Mật khẩu tài khoản Ngân Lượng.
 • Nhập Mã bảo mật và nhấn Đăng nhập.

 • Nhập Địa chỉ nhận hàng, Mã bảo mật.
 • Nhấn Thanh toán.

 • Nhập Mã xác thực OTP gửi đến số điện thoại dùng khi đăng ký tài khoản ngân lượng.
 • Nhập Mã bảo mật và nhấn Xác nhận, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và gửi thư đặt mua thành công đến hòm thư điện tử của khách hàng.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?