Làm thế nào để huỷ hoá đơn sai sau khi thu ngân đã đóng ca làm việc? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để huỷ hoá đơn sai sau khi thu ngân đã đóng ca làm việc?

Xem phim hướng dẫn tại đây

Tải phim hướng dẫn
tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)


Đối với hoá đơn phát hiện bị lập sai sau khi ca làm việc của thu ngân đã đóng lại, quản lý nhà hàng có thể thực hiện huỷ theo hướng dẫn sau:

1. Chọn mục Huỷ hoá đơn.


2. Nhấn Chọn hoá đơn để huỷ.


3. Nhập thông tin hoá đơn cần huỷ.


4. Nhấn Đồng ý huỷ hoá đơn.

5. Chọn lý do huỷ.


6. Nhấn Đồng ý.


Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan