Kết nối MISA CukCuk với phần mềm AMIS Kế toán - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Kết nối MISA CukCuk với phần mềm AMIS Kế toán

Để thực hiện theo dõi doanh thu, lập báo cáo, in sổ sách theo quy định pháp luật về công tác kế toán, Kế toán của nhà hàng có thể chuyển dữ liệu bán hàng, kho, thu chi từ phần mềm MISA CukCuk sang phần mềm kế toán một cách dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức nhập liệu chứng từ.

Các bước cần thực hiện đối với nhà hàng chưa sử dụng phần mềm kế toán:

Bước 1: Mua và cài đặt phần mềm kế toán AMIS Kế toán. Xem chi tiết tại đây.

Bước 2: MISA CukCuk kết nối AMIS Kế toán:

  • Trên trang quản lý, chọn Ứng dụng\AMIS Accouting.
  • Thiết lập thông tin kết nối:
    • Tích chọn cho phép MISA AMIS Kế toán lấy dữ liệu kết nối để chương trình tự động chuyển dữ liệu từ MISA CukCuk sang phần mềm kế toán.

Bước 3: AMIS Kế toán kết nối với MISA CukCuk. Xem chi tiết tại đây.

Bước 4: Kế toán thực hiện lấy dữ liệu bán hàng từ MISA CukCuk sang AMIS Kế toán

Lưu ý: Nếu nhà hàng đã sử dụng phần mềm kế toán AMIS Kế toán của MISA thì không cần thực hiện bước 1.

Cập nhật 30/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?