Làm thế nào để sử dụng được CUKCUK Self Order? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để sử dụng được CUKCUK Self Order?

Để thực khách có thể sử dụng CUKCUK Self Order và tự gọi món khi dùng bữa tại nhà hàng, quản lý cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thiết lập tính năng Cho phép khách hàng tự gọi món trên trang web quản lý. Xem tại đây.

Bước 2: Đăng nhập và thiết lập bàn mặc định trên ứng dụng CUKCUK Self Order. Xem tại đây.

Bước 3: Hướng dẫn khách hàng tự gọi món trên ứng dụng CUKCUK Self Order. Xem tại đây.

Bước 4: Thu ngân xác nhận thông tin món khách gọi trên CUKCUK Bán hàng. Xem tại đây.

Ngoài ra, thu ngân/phục vụ có thể sử dụng 1 iPad để ghi nhiều order cho các nhóm khách khác nhau cùng 1 lúc. Xem tại đây.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan