Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp (CukCuk phục vụ tại bàn)
 4. Quản lý
 5. Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Các câu hỏi thường gặp _CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Quản lý
 5. Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn?

Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn?

Đối với những món ăn theo nguyên vật liệu, món theo nhóm, quản lý bán hàng không muốn hiển thị những món chi tiết trên màn hình thực đơn thì có thể thực hiện thiết lập như sau:

 • Tại phần Thiết lập/Thực đơn, nhấn chọn món chi tiết trên danh sách muốn thiết lập.
 • Tích chọn Không hiển thị trên thực đơn.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan