Nhà hàng QuickService có triển khai mô hình Online được không? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
  3. CUKCUK Phục vụ nhanh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Nhà hàng QuickService có triển khai mô hình Online được không?
  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ nhanh
  4. Nhà hàng QuickService có triển khai mô hình Online được không?

Nhà hàng QuickService có triển khai mô hình Online được không?

Với các nhà hàng Đức, CUKCUK chỉ hỗ trợ phương thức kết nối Offline trên tất cả các mô hình: Phục vụ tại bàn, QuickService; và không hỗ trợ phương thức kết nối Online.
Việc sử dụng kết nối Online sẽ ảnh hưởng lớn đến số liệu báo cáo của nhà hàng cũng như hoạt động bán hàng của nhân viên (không xem được báo cáo trên PC/POS, không khóa sổ ngày).
Vì vậy, với mô hình QuickService, nhà hàng vẫn cần sử dụng kết nối Offline thông qua CUKCUK Server. Xem hướng dẫn cài đặt CUKCUK Server tại đây.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?