Phim hướng dẫn nhân viên ghi order thực hiện nghiệp vụ trên máy tính bảng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Video
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn (Video)
  4. Bán hàng (CukCuk phục vụ tại bàn)
  5. Nhân viên ghi order (Video)
  6. Phim hướng dẫn nhân viên ghi order thực hiện nghiệp vụ trên máy tính bảng

Phim hướng dẫn nhân viên ghi order thực hiện nghiệp vụ trên máy tính bảng

Phim hướng dẫn nhân viên ghi order khi khách đến ăn tại nhà hàng

Phim hướng dẫn nhân viên ghi order khi khách đặt bàn trước

Phim hướng dẫn nhân viên ghi order khi khách yêu cầu giao hàng

Phim hướng dẫn nhân viên ghi order ghi nhận khi khách gọi thêm món

Phim hướng dẫn nhân viên ghi order ghi nhận khi khách yêu cầu hủy món

Phim hướng dẫn nhân viên ghi oder ghi nhận khi khách yêu cầu hủy order

Phim hướng dẫn nhân viên ghi order ghi nhận khi khách yêu cầu chuyển bàn

Phim hướng dẫn nhân viên ghi order ghi nhận khi khách yêu cầu ghép order đã gọi với order của bàn khác
Cập nhật 08/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan