Thay đổi tên miền - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Thay đổi tên miền

Thay đổi tên miền


1. Mục đích
Giúp chủ nhà hàng/quán thay đổi tên miền trang quản lý cukcuk.vn.
2. Các bước thực hiện
Trường hợp chủ nhà hàng/quán muốn thay đổi tên miền, có thể thực hiện như sau:
Bước 1: Đồng bộ dữ liệu nhà hàng
1. Trước khi thay đổi tên miền, cần thực hiện đồng bộ dữ liệu nhà hàng trên tất cả các thiết bị bán hàng: CUKCUK PC Bán hàng, CUKCUK Tablet Bán hàng, CUKCUK Phone Bán hàng.2. Trường hợp nhà hàng sử dụng phương thức kết nối Offline, thực hiện đồng bộ dữ liệu trên CUKCUK Server.

3. Trong quá trình thay đổi, không thực hiện làm việc để tránh gây ra lỗi dữ liệu.
Bước 2: Gửi yêu cầu thay đổi tên miền
1. Nhấn Thuê bao/Thay đổi tên miền.

2. Nhấn Tiếp tục để xác nhận thay đổi tên miền.

3. Nhập mật khẩu xác nhận, nhấn Tiếp tục.

4. Nhập thông tin nhà hàng, thông tin liên hệ, tên miền mới và các yêu cầu.
5. Nhấn Tiếp tục.

6. Nhập mã xác nhận được gửi đến số điện thoại và email đăng ký.
7. Nhấn Thực hiện.
Lưu ý: Trong quá trình thay đổi tên miền, vui lòng giữ kết nối Internet và không tắt trình duyệt để đảm bảo quá trình thực hiện diễn ra thuận lợi.

8. Sau khi thay đổi tên miền thành công, toàn bộ dữ liệu tên miền hiện tại sẽ chuyển sang tên miền mới.
Dữ liệu trên tên miền cũ sẽ bị xóa. Dữ liệu tên miền mới sẽ là dữ liệu dùng thử. Sau khi phê duyệt, MISA sẽ cấp lại giấy phép sử dụng cho khách hàng.
Nhà hàng có thể làm việc ngay với dữ tên miền mới bằng tài khoản trên tên miền cũ.
Trong thời gian chờ cấp lại giấy phép sử dụng, nhà hàng sẽ không sử dụng được 5Food.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?