Thiết lập dịch vụ tính tiền theo thời gian như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Quản lý
  5. Thiết lập dịch vụ tính tiền theo thời gian như thế nào?
  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Thiết lập dịch vụ tính tiền theo thời gian như thế nào?

Thiết lập dịch vụ tính tiền theo thời gian như thế nào?

1. Mục đích

Giúp nhà hàng khai báo danh sách các loại hình dịch vụ tính tiền theo thời gian không phải là món ăn/đồ uống như phòng hát, phòng xem phim…

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo danh sách các loại hình dịch vụ tính tiền theo thời gian gian

Bước 2: Ghi order cho khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ tính tiền theo thời gian

Bước 3: Tính tiền cho order có nhu cầu sử dụng dịch vụ tính tiền theo thời gian
Xem/tải phim hướng dẫn:

Lưu ý: Tính năng chỉ hỗ trợ nhà hàng phục vụ tại bàn có tất cả các bộ phận thu ngân, phục vụ dùng ứng dụng bán hàng trên thiết bị PC/POS.

Bước 1: Khai báo danh sách các loại hình dịch vụ tính tiền theo thời gian:
1. Vào Danh mục/Dịch vụ tính tiền theo thời gian, nhấn Thêm.
2. Khai báo thông tin trong Tab Thông tin chung, nhấn Cất hoặc Cất & Thêm


Lưu ý: Block tính giờ (thiết lập làm tròn thời gian sử dụng theo block)
– Block 15 phút: hệ thống sẽ làm tròn thời gian sử dụng theo mỗi block 15 phút. Ví dụ: thời gian sử dụng là 2 giờ 6 phút, hệ thống sẽ làm tròn thành 2 giờ 15 phút.
– Tương tự như vậy cho các thiết lập block 20 phút, 30 phút …
– Tuy nhiên, các bạn có thể thiết lập block làm tròn thời gian sử dụng theo đặc thù nhà hàng của mình.
– Block tính giờ nhỏ nhất của chương trình là 1 phút.
3. Tại tab Khung giờ đặc biệt, thiết lập các khung giờ khác nhau cho dịch vụ tính tiền theo thời gian:


Bước 2: Ghi order cho khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ tính tiền theo thời gian:
1. Nhân viên phục vụ thực hiện Ghi order cho khách, chọn dịch vụ tính tiền theo thời gian

2. Nhân viên phục vụ thực hiện Sửa giờ vào của khách

Bước 3: Tính tiền cho order có nhu cầu sử dụng dịch vụ tính tiền theo thời gian:
Khi thực hiện tính tiền, trong trường hợp có sai lệch thu ngân có thể thực hiện Điều chỉnh thời gian cho dịch vụ tính tiền theo thời gian.
3.1. Trường hợp không Yêu cầu quản lý xác nhận khi thay đổi thời gian của dịch vụ tính tiền

3.2. Trường hợp Yêu cầu quản lý xác nhận khi thay đổi thời gian của dịch vụ tính tiền
1. Vào Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung/Mua hàng bán hàng, mục Yêu cầu quản lý nhà hàng xác nhận trong các trường hợp, tích chọn Thay đổi kết quả tính tiền/Thay đổi thời gian của dịch vụ tính tiền theo thời gian sử dụng, nhấn Cất

2. Khi thực hiện tính tiền trong trường hợp có sai lệch về thời gian sử dụng, thu ngân thực hiện Điều chỉnh thời gian theo đúng thời gian sử dụng thực tế

3. Nhấn Thu tiền thì lúc này cần phải có sự xác nhận của quản lý về thời gian thu ngân đã thay đổi.
Sau khi quản lý xác nhận, thu ngân thực hiện thu tiền của khách hàng như bình thường.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan