Thu ngân muốn quản lý và thu tiền từ NV giao hàng thì làm như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu ngân muốn quản lý và thu tiền từ NV giao hàng thì làm như thế nào?

1. Thu tiền của order giao hàng

  • Chọn chức năng Sổ giao hàng

  • Nhấn biểu tượng  để thực hiện thu tiền

  • Để kiểm tra các order đã thanh toán bằng cách chọn trạng thái order Đã thanh toán.

2. Hủy order giao hàng

  • Trên danh sách order Chờ giao hàng hoặc Đang giao hàng, chọn order muốn hủy. Chọn biểu tượng 

  • Nhấn  trên thông báo để xác nhận Hủy.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?