Quản lý muốn biết có bao nhiêu Voucher đã được sử dụng? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Quản lý muốn biết có bao nhiêu Voucher đã được sử dụng?

Nhà hàng có phát hành voucher cho 1 nhà cung cấp khác (ví dụ: cung cấp voucher cho HOTDEAL). Để xem có bao nhiêu voucher phát hành cho nhà cung cấp cụ thể đã được sử dụng, thực hiện các thao tác sau:

1. Vào nghiệp vụ Khuyến mại, chọn tab Thẻ Voucher.

2. Chọn nhà phát hành muốn xem, nhấn Voucher đã sử dụng.

3. Khai báo thời gian muốn xem (nếu cần), sau đó nhấn Lấy dữ liệu.


4. Phần mềm sẽ hiển thị danh sách các voucher đã sử dụng trong khoảng thời gian đã thiết lập.

    Cập nhật 17/02/2020

    Bài viết này hữu ích chứ?

    Bài viết liên quan