Quản lý giao quyền cập nhật giá cho thu ngân thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Quản lý giao quyền cập nhật giá cho thu ngân thì làm thế nào?

Để thu ngân có thể cập nhật giá của các món thay đổi theo thời giá, thực hiện như sau:

Quản lý nhà hàng phân thêm quyền quản lý thực đơn cho thu ngân như sau:


1. Đăng nhập vào phần mềm CUKCUK.VN chạy trên trình duyệt web.


2. Vào Danh mục\Nhân viên.


3. Chọn thu ngân được giao cập nhật giá, nhấn Sửa.


4. Chọn thêm vai trò Quản lý thực đơn cho thu ngân đó*
Thu ngân cập nhật giá trên thực đơn khi cần như sau:
1. Đăng nhập vào phần mềm CUKCUK.VN chạy trên trình duyệt web.
2. Vào Thực đơn, lọc ra những món thay đổi theo thời giá.

3. Tích vào từng món sau đó nhấn Sửa để cập nhật giá của từng món.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan