Kiểm tra tỷ lệ khuyến mại trên từng hóa đơn bán hàng như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Kiểm tra tỷ lệ khuyến mại trên từng hóa đơn bán hàng như thế nào?

Để kiểm tra tỷ lệ khuyến mại trên từng hóa đơn có nằm trong phạm vi cho phép hay không, thực hiện các thao tác sau:


1. Vào phần Báo cáo, chọn Bán hàng.


2. Nhấn Chọn báo cáo.


3. Chọn Bảng kê hóa đơn khuyến mại.

4.Chọn kỳ báo cáo muốn xem, sau đó nhấn Đồng ý.
5. Xem tỷ lệ khuyến mại từng hóa đơn ở cột Tỷ lệ KM, đối chiếu lại với chương trình khuyến mại tương ứng đã thiết lập để xem có nằm trong phạm vi cho phép không.


6. Trường hợp muốn kiểm tra chi tiết hơn, nhấn vào đường link hóa đơn tương ứng.Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan