Từ ngày 01-01-2023 áp dụng mức thuế 10% theo NQ 43/2022/QH15 - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Từ ngày 01-01-2023 áp dụng mức thuế 10% theo NQ 43/2022/QH15

Chi tiết thay đổi:

Theo nghị quyết NQ 43/2022/QH15, chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% áp dụng từ ngày 01/02 – 31/12/2022. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2023 thuế VAT của các loại hàng hóa, dịch vụ đã được giảm thuế VAT xuống 8% trong năm 2022 sẽ về mức cũ là 10%.

Các bước thực hiện như sau:

Trên trang quản lý, chọn Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung/Mua hàng\Bán hàng, tìm đến mục Tính thuế giá trị gia tăng khi bán hàng

– Tích chọn Chỉ áp dụng 1 mức thuế suất

– Điền mức thuế 10% và nhấn Cất

Trên phần mềm bán hàng, thu ngân thực hiện ghi nhận order cho khách hàng và nhấn Tính tiền

Phần mềm hiển thị Tổng tiền thuế 10% trên toàn hóa đơn như ảnh dưới đây.

Sau đó, nhấn Thu tiền để hoàn tất hóa đơn

Trên Mobile, Tablet đáp ứng tương tự như trên PC

Chúc anh chị thực hiện thành công!

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan