Khách thanh toán bằng thẻ, làm thế nào để phân biệt hóa đơn nào tiền đã về tài khoản của nhà hàng? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
  3. Câu hỏi thường gặp (CukCuk phục vụ tại bàn)
  4. Quản lý
  5. Khách thanh toán bằng thẻ, làm thế nào để phân biệt hóa đơn nào tiền đã về tài khoản của nhà hàng?
  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các câu hỏi thường gặp _CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Khách thanh toán bằng thẻ, làm thế nào để phân biệt hóa đơn nào tiền đã về tài khoản của nhà hàng?

Khách thanh toán bằng thẻ, làm thế nào để phân biệt hóa đơn nào tiền đã về tài khoản của nhà hàng?

Một số trường hợp khách hàng dùng các loại thẻ như ATM, VISA, MASTER,… để đặt cọc hoặc thanh toán thì cần một khoảng thời gian sau tiền mới chính thức được chuyển vào tài khoản của nhà hàng.

Để đối chiếu và xác nhận các khoản khách đặt cọc hoặc thanh toán bằng các loại thẻ ATM, VISA, MASTER,… đã được chuyển tiền thành công vào tài khoản của nhà hàng, thực hiện các thao tác sau:

1. Chọn nghiệp vụ Quỹ tiền gửi\Đối chiếu.

2. Khai báo khoảng thời gian, chọn loại thẻ và chọn trạng thái là Chưa đối chiếu, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

3. Tích chọn những chứng từ đã có tiền chuyển về tài khoản ngân hàng của nhà hàng.

4. Nhấn Xác nhận để hoàn tất việc đối chiếu.Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan