Xử lý tình trạng số lượng Order khi làm việc Offline khác khi làm việc Online - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp (CukCuk phục vụ tại bàn)
 4. Quản lý
 5. Xử lý tình trạng số lượng Order khi làm việc Offline khác khi làm việc Online
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Các câu hỏi thường gặp _CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Quản lý
 5. Xử lý tình trạng số lượng Order khi làm việc Offline khác khi làm việc Online

Xử lý tình trạng số lượng Order khi làm việc Offline khác khi làm việc Online

Thực tế: Khi đang làm việc Online và chuyển sang sử dụng Offline thì:

 • Những order trên máy thu ngân chưa được đồng bộ lên trang quản lý sẽ không hiển thị trên màn hình danh sách Offline.
 • Những order đã lập, đã thu tiền và đồng bộ lên trang quản lý nhưng chưa được đồng bộ về CUKCUK Server thì trên màn hình Offline cũng sẽ không tồn tại những Order này.
=> Dẫn đến tình trạng số lượng Order khi làm việc Offline khác khi làm việc Online.

Cách xử lý:

 • Tại màn hình Đăng nhập, nhấn Tạo dữ liệu Offline.

 • Chọn dữ liệu nhà hàng.

Trường hợp tạo dữ liệu từ file backup, nhấn vào […] để chọn file.
 • Nhập tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản quản lý.

 • Nhấn Tạo dữ liệu để đăng nhập vào phần mềm.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan