Đầu bếp/Nhân viên pha chế Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
Đầu bếp/Nhân viên pha chế

Đầu bếp/Nhân viên pha chế

Đầu bếp/Nhân viên pha chế có thể sử dụng máy tính bảng hoặc máy in để tiếp nhận yêu cầu chế biến, đồng thời có thể truy cập vào phần mềm trên web để đề xuất nguyên vật liệu cần mua.