Theo dõi báo cáo Chấm công - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Theo dõi báo cáo Chấm công

1. Mục đích
Báo cáo chấm công giúp nhà hàng quản lý thời gian làm việc của nhân viên chính xác và đạt hiệu quả cao.
2. Các bước thực hiện
1. Chọn Báo cáo/Chấm công.
Thực hiện tạo báo cáo Chấm công theo tháng theo các bước sau:

 • Chọn

 • Chọn Thời gian tạo báo cáo Chấm công
 • Lưu ý: Khoảng thời gian Từ ngày/Đến ngày cần chọn theo thời gian tính lương thực tế của nhà hàng để theo dõi chính xác giờ làm việc của nhân viên theo từng tháng.
 • Nhấn Cất để lưu lại
3. Theo dõi báo cáo chi tiết

  • Nhấn Xem bảng công để xem báo cáo chi tiết của tất cả nhân viên trong nhà hàng.
  • Chương trình sẽ hiển thị tổng giờ làm và chi tiết từng ngày trong tháng.

  • Chọn Tên nhân viên để xem bảng Chi tiết tổng hợp giờ chấm công

4. Cập nhật dữ liệu
Click Sửa để thực hiện điều chỉnh nếu xảy ra sai lệch hoặc nhấn Lấy dữ liệu để dữ liệu luôn được cập nhật mới nhất.

 • Lưu ý: Để tránh sai sót trên báo cáo, quản lý chỉ thực hiện sửa số giờ khi hết ngày làm việc.

Cập nhật 21/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan