Thiết lập và sử dụng tính năng Chấm công - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập và sử dụng tính năng Chấm công

1. Mục đích

Giúp nhà hàng thiết lập và sử dụng tính năng chấm công để theo dõi và quản lý giờ làm việc của nhân viên.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
3.1. Thiết lập tính năng Chấm công

Thực hiện theo các bước sau:
1. Thiết lập tính năng trên Web Quản lý.
2. Đăng nhập tài khoản trên phần mềm CUKCUK Chấm công để xác nhận thiết bị Chấm công.
3.1.1. Thiết lập tính năng trên Web Quản lý
1. Vào mục Thiết lập hệ thống, chọn Thiết lập chung.

2. Tại mục Nhân sự, tích chọn Quản lý chấm công.

3.1.2. Đăng nhập tài khoản Quản lý trên phần mềm CUKCUK Chấm công để xác nhận thiết bị Chấm công.

  • Nếu nhà hàng kinh doanh theo chuỗi, cần chọn chi nhánh làm việc

3.2. Nhân viên thực hiện chấm công đầu ca và cuối ca làm việc
Chương trình hiển thị danh sách toàn bộ nhân viên của nhà hàng. Để thực hiện chấm công, nhân viên thực hiện:

  • Click vào tên hoặc tìm kiếm theo tên/mã nhân viên.
  • Nhập Mật khẩu và nhấn Check – in.
  • Trên màn hình hiển thị thông báo Check – in thành công.

3. Cuối ca làm việc, nhân viên thực hiện tương tự để Check – out


b. Lưu ý
1. Nếu nhà hàng thêm tài khoản nhân viên mới nhưng chưa hiển thị trên danh sách, nhấn biểu tượng để Đồng bộ.

2. Nhấn và nhập tài khoản/mật khẩu để đăng xuất khỏi phần mềm.
Sau khi đăng xuất, nhân viên không thể thực hiện thiết bị này để chấm công.

Cập nhật 21/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan