Đối với các nhà hàng dùng một đường truyền mạng, có sử dụng thêm camera giám sát, thì cần lưu ý những gì? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Cài đặt và kết nối dữ liệu
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Các câu hỏi khác
  6. Đối với các nhà hàng dùng một đường truyền mạng, có sử dụng thêm camera giám sát, thì cần lưu ý những gì?

Đối với các nhà hàng dùng một đường truyền mạng, có sử dụng thêm camera giám sát, thì cần lưu ý những gì?

Camera là thiết bị quan sát đặt tại nhà hàng, thiết bị này sử dụng khá nhiều dung lượng mạng do việc truyền tải lên internet diễn ra liên tục. Trường hợp nhà hàng dùng chung đường mạng, khi động khách cùng kết nối và sử dụng internet sẽ không đảm bảo tín hiệu của camera cũng như ảnh hưởng đến hoạt động của nhà hàng. Vì vậy, trong trường hợp nhà hàng lắp đặt camera quan sát cần lắp riêng đường truyền mạng cho nhân viên và cho khách hàng. Khi đó, camera sẽ sử dụng chung đường truyền nội bộ nhà hàng.


Cập nhật 21/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan