Giao hàng qua đối tác giao vận - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Giao hàng qua đối tác giao vận

1. Mục đích
Giúp thu ngân lập đơn giao hàng cho khách qua đối tác giao vận và theo dõi quá trình giao hàng. Sau khi chủ nhà hàng thực hiện kết nối với đối tác giao vận trên trang quản lý, thực hiện các bước sau để giao hàng qua đối tác đã kết nối.
2. Các bước thực hiện

Bước 1: Điền thông tin giao hàng và chọn đối tác giao vận. Bản R65 chỉ kết nối qua AhaMove, địa chỉ giao hàng và địa chỉ nhà hàng phải cung cấp đầy đủ và thuộc khu vực TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mới có thể kết nối đến đối tác và đưa ra các Loại dịch vụ giao hàng để khách hàng lựa chọn.
Lưu ý: Nhà hàng phải có kết nối internet mới có thể kết nối sang đối tác để lấy các Loại dịch vụ.


Nhà hàng có thể thiết lập nhiều địa chỉ giao hàng khác nhau cho 1 khách hàng bằng cách Thiết lập địa chỉ giao khác và chọn 1 địa chỉ làm mặc định (Địa chỉ mặc định sẽ luôn được chọn mỗi khi lập đơn hàng và chọn khách hàng)

Thêm địa chỉ giao hàng

Trong trường hợp nhà hàng chọn “Nhà hàng tự giao” chương trình sử đáp ứng như cách đáp ứng từ các phiên bản nhỏ hơn R65.

Bước 2: Chọn loại dịch vụ. Lưu ý: dịch vụ “Siêu rẻ” chỉ áp dụng cho đơn hàng nhỏ hơn hoặc bằng 1.000.000 vnđ

Bước 3: Gửi đơn hàng sang đối tác giao vận. Lưu ý: Nhà hàng phải có kết nối internet mới có thể gửi đơn hàng sang đối tác, nếu không có kết nối internet nhà hàng có thể chuyển sang hình thức Nhà hàng tự giaoBước 4: Theo dõi đơn hàng sau khi gửi sang đối tác. Nhà hàng sẽ theo dõi đơn hàng đã gửi sang đối tác bằng cách vào sổ giao hàng và chọn tab Đối tác AhaMove

Khi gửi đơn hàng sang AhaMove, AhaMove sẽ ghi nhận là Đã nhận đơn và AhaMove sẽ thực hiện các bước tiếp theo: Tìm tài xế –> Tài xế tiếp nhận. Nhà hàng sẽ nhận được thông báo về việc AhaMove đã thay đổi trạng thái đơn hàng và cập nhật lại trên sổ giao hàng để nhà hàng theo dõi

Sau khi Tài xế tiếp nhận sẽ đến nhà hàng và thực hiện Lấy hàng, sau khi Tài xế lấy hàng nhà hàng sẽ thực hiện thao tác “Giao hàng” –> Sổ giao hàng ghi nhận đơn hàng với trạng thái bên nhà hàng là “Đang giao hàng” và trạng thái bên AhaMove là “Lấy hàng”

Sau khi Tài xế giao đến cho khách hàng thành công sẽ thay đổi trạng thái bên AhaMove thành “Hoàn thành” –> Nhà hàng sẽ thực hiện “Thu tiền” đơn hàng và đơn hàng ghi nhận Đã thanh toán

Trong quá trình giao hàng có thể xảy ra tình huống nhà hàng Hủy đơn hàng do khách yêu cầu hoặc đối tác ahamove Hủy đơn hàng do không thể giao được đến khách hàng. Khi đó giữa nhà hàng và đối tác sẽ có thông báo cho bên còn lại

Khi nhà hàng Hủy đơn hàng –> nhà hàng sẽ gửi yêu cầu hủy sang đối tác.

Khi đối tác hủy đơn hàng –> nhà hàng sẽ nhận được thông báo và vào sổ giao hàng để hủy đơn hàng

Cập nhật 01/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan