Kết nối cổng thanh toán JETPAY - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Kết nối cổng thanh toán JETPAY

1. Mục đích:

Giúp Quản lý nhà hàng kết nối với cổng thanh toán JETPAY cho toàn chuỗi cửa hàng hoặc cho từng chi nhánh. Việc kết nối này giúp cho khách hàng có thêm nhiều lựa chọn khi thanh toán mà không  cần chi trả bằng tiền mặt.

Trong phiên bản R92 ra mắt tính năng: Tích hợp Ví điện tử MoMo, Viettel Money, Zalo Pay thông qua JETPAY.

2. Các bước thực hiện:

I. Trên trang Quản lý

II. Trên phần mềm bán hàng

III. Trên trang bán hàng Online

IV. Theo dõi Doanh thu qua các Ví điện tử

Chi tiết thực hiện như sau:

I. Trên trang Quản lý

1. Kết nối cổng thanh toán JETPAY

1.1 Đối với nhà hàng chuỗi

  • Đối với nhà hàng thiết lập cho toàn chuỗi

Bước 1: Trên trang Quản lý, chọn Danh mục\Phương thức và dịch vụ thanh toán.

Bước 2: Chương trình hiển thị danh sách các cổng thanh toán có thể kết nối với phần mềm và nhấn Thiết lập cổng thanh toán JETPAY

Bước 3: Nhập thông tin JETPAY cung cấp vào từng ô tương ứng:

– Merchantcode: Mã đơn vị

– Checksumkey: Khóa bảo mật

Sau khi kết nối thành công, chương trình hiển thị thông báo trên màn hình và nhấn Đồng ý

  • Đối với nhà hàng thiết lập ở chi nhánh

Tại màn hình Thiêt lập kêt nối dịch vụ thanh toán Jetpay, nhấn vào biểu tượng để Thiết lập chi nhánh áp dụng.

Các bước kết nối khác phần mềm đáp ứng tương tự như thiết lập cho toàn chuỗi.

1.2 Đối với nhà hàng Đơn

Phần mềm đáp ứng tương tự như nhà hàng chuỗi

Bước 1: Trên trang Quản lý, chọn Danh mục\Phương thức và dịch vụ thanh toán.

Bước 2: Chương trình hiển thị danh sách các cổng thanh toán có thể kết nối với phần mềm và nhấn Thiết lập cổng thanh toán JETPAY

Bước 3: Nhập thông tin JETPAY cung cấp vào từng ô tương ứng:

– Merchantcode: Mã đơn vị

– Checksumkey: Khóa bảo mật

Tại màn hình Thiết lập kết nối dịch vụ thanh toán Jetpay, nhấn vào biểu tượng

để chọn ví điện tử liên kết qua Jetpay.

Sau đó, nhấn Đồng ý.

2. Nếu chưa có tài khoản JETPAY, nhà hàng thực hiện đăng ký tại đây.

II. Trên phần mền bán hàng 

Sau khi nhà hàng thiết lập thành công Ví điện tử, bao gồm: MoMo, Viettel Money, ZaloPay…thông qua JETPAY.

Khi thanh toán hóa đơn, thu ngân có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau:

– Thanh toán hóa đơn qua Mã QR

Bước 1: Trên phần mềm bán hàng, khi khách hàng thanh toán qua Mã QR

Tại màn hình thu tiền, thu ngân chọn hình thức thanh toán Mã QR.

Bước 2: Màn hình hiển thị Mã QR, thu ngân quét mã hộ khách hàng trên màn hình hoặc in mã để khách hàng tự quét.

Nhấn Kiểm tra giao dịch để biết khách hàng đã thanh toán thành công hay chưa. Nếu thanh toán thành công, thu ngân thực hiện Đóng hoặc In hóa đơn cho khách hàng.

Bước 3: Sau khi thanh toán thành công, chương trình sẽ hiển thị thông báo “Thanh toán thành công qua QR Code”.

Lưu ý: Khi thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn quét mã QR đối với một số ngân hàng và ví điện tử sau:

– Thanh toán hóa đơn qua Ví điện tử

Bước 1: Tại màn hình thu tiền, thu ngân có thể chọn hình thức thanh toán qua MoMo, Viettel Money và ZaloPay

Bước 2: Màn hình hiển thị mã QR, thu ngân quét mã hộ khách hàng trên màn hình hoặc in mã để khách hàng tự quét.

Bước 3: Nhấn Kiểm tra giao dịch để biết khách hàng đã thanh toán thành công hay chưa. Nếu thanh toán thành công, thu ngân thực hiện Đóng hoặc In hóa đơn cho khách hàng.

III. Trên trang bán hàng Online

Sau khi nhà hàng thiết lập thành công Ví điện tử, bao gồm: MoMo, Viettel Money, ZaloPay…thông qua JETPAY.

Khi thanh toán hóa đơn, khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau:

– Thanh toán qua Mã QR

Sau khi thêm món vào giỏ hàng, tại màn hình thanh toán, khách hàng chọn Mã QR và nhấn Đặt hàng. 

Chương trình hiển thị màn hình thanh toán của JETPAY để khách hàng thực hiện thanh toán và hoàn tất đơn đặt hàng.

– Thanh toán hóa đơn qua thẻ ATM, VISA

Tại màn hình thanh toán, khách hàng có thể chọn hình thức thanh toán qua thẻ ATM, VISA,… chương trình sẽ hiển thị màn hình thanh toán của JETPAY.

– Thanh toán hóa đơn qua Ví điện tử

Tại màn hình thanh toán, khách hàng chọn hình thức thanh toán JETPAY. Chương trình sẽ hiển thị màn hình thanh toán JETPAY.

IV. Theo dõi Doanh thu qua các Ví điện tử

Cuối ngày, trên trang Quản lý, tại danh mục Báo cáo\Bán hàng chọn “Tổng hợp bán hàng theo ngày”.

Phần mềm ghi nhận đúng hình thức thanh toán: JetPay-MoMo, JetPay-Viettel Money, JetPay-ZaloPay, JetPay-QRcode, JetPay-ATM,… giúp quản lý nhà hàng dễ dàng theo dõi doanh thu bán hàng trong ngày.

Chúc Anh/chị thực hiện thành công!

Cập nhật 09/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?