Kết nối đối tác giao hàng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Kết nối đối tác giao hàng

1. Mục đích
Giúp chủ nhà hàng thực hiện kết nối hoặc thay đổi kết nối phần mềm CUKCUK với nhà cung cấp dịch vụ giao vận.
2. Các bước thực hiện
Chủ nhà hàng liên hệ với AhaMove để đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ giao hàng bằng số điện thoại, sau đó chủ nhà hàng sẽ dùng số điện thoại đã đăng ký trên AhaMove để kết nối phần mềm CUKCUK với AhaMove. Lưu ý: Khi đăng ký tài khoản cá nhân với Ahamove cần yêu cầu AhaMove xác nhận cho sử dụng dịch vụ thu hộ (COD).
Khi đã có tài khoản AhaMove, chủ nhà hàng đăng nhập trang quản lý của CUKCUK và thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Lần đầu chủ nhà hàng sử dụng Đối tác giao hàng. Phần mềm hiển thị trang giới thiệu giúp chủ nhà hàng nắm được thông tin và cách sử dụng của chức năng.

Bước 2: Chủ nhà hàng nhấn Tiếp tục và thực hiện kết nối với nhà cung cấp dịch vụ giao vận bằng cách nhập số điện thoại đã đăng ký tài khoản với đối tác giao vận

Lưu ý: Phiên bản R65, phần mềm đáp ứng kết nối với nhà cung cấp AhaMove.

Bước 3: Nhập mã xác nhận hệ thống CUKCUK gửi về email của tài khoản CUKCUK đang thực hiện kết nối

Bước 4: Khai báo thông tin địa chỉ cửa hàng để đối tác giao vận đến nhận hàng
Lưu ý: Đối tác giao hàng AhaMove chỉ hỗ trợ giao hàng trong khu vực TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

  • Khai báo địa chỉ đối với nhà hàng đơn, và nhấn Kết nối để kết nối với đối tác giao hàng Ahamove.

 

 

  • Khai báo chi nhánh áp dụng và địa chỉ đối với nhà hàng chuỗi. Nhà hàng có thể sửa trực tiếp thông tin địa chỉ trên màn hình chọn nhà hàng sử dụng dịch vụ giao hàng sau đó nhấn Đồng ý để kết nối với Ahamove.

 

 

 

Bước 5: Cập nhật thông tin nhà hàng sau khi kết nối thành công với đối tác giao hàng Ahamove.

  • Đối với nhà hàng đơn: Nhà hàng có thể nhập thông tin liên hệ và cập nhật hoặc nhấn Hủy kết nối với đối tác giao hàng

 

  • Đối với nhà hàng chuỗi: Tích chọn Chọn nhà hàng áp dụng để thêm nhà hàng kết nối với đối tác giao hàng hoặc nhấn Hủy kết nối khi không muốn kết nối với đối tác giao hàng.

 

 

Cập nhật 28/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan