Khai báo đối tác giao hàng trên phần mềm - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khai báo đối tác giao hàng trên phần mềm

1. Mục đích
Giúp chủ nhà hàng thực hiện khai báo các đối tác giao hàng và ghi nhận được mức chiết khấu của từng đối tác giao hàng.
2. Các bước thực hiện

Bước 1: Trên trang quản lý tại phân hệ Danh mục/Đối tác giao hàng. Nhấn Thêm.

Bước 2: Khai báo các thông tin về đối tác giao hàng. Tùy vào từng đối tác sẽ khai báo tương ứng như sau:
1. Khai báo đối tác giao hàng thanh toán tiền không bao gồm chiết khấu: nhập , Tên đối tácChiết khấu, không tích chọn Nhận tiền bao gồm tiền chiết khấu sau đó nhấn Cất.

2. Khai báo đối tác giao hàng thanh toán tiền bao gồm chiết khấu: nhập Tên đối tácChiết khấu, tích chọn Nhận tiền bao gồm tiền chiết khấu sau đó nhấn Cất.

Cập nhật 07/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan