Khai báo nhóm thực đơn trên PC/POS - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khai báo nhóm thực đơn trên PC/POS

1. Mục đích

Giúp phân loại món ăn, đồ uống thành các nhóm phù hợp để nhân viên nhà hàng dễ dàng tìm kiếm, tư vấn cho khách khi ghi order.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Để khai báo nhóm thực đơn, thực hiện như sau:

1. Nhấn vào , chọn Nhóm thực đơn.


2. Nhấn Thêm. Khai báo các thông tin Nhóm thực đơn.

2. Nhấn Cất.
3. Sau khi khai báo hoàn thành, nhân viên phục vụ sẽ nhìn thấy danh sách món xuất hiện theo từng nhóm, giúp dễ dàng tìm kiếm và phục vụ khách hàng.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan