Khi nhà hàng có từ 2 máy thu ngân trở lên thì thiết lập máy in gửi bếp/bar thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thiết lập và sử dụng máy in
 5. Cài đặt và kết nối máy in
 6. Khi nhà hàng có từ 2 máy thu ngân trở lên thì thiết lập máy in gửi bếp/bar thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thiết lập và sử dụng máy in
 5. Cài đặt và kết nối máy in
 6. Khi nhà hàng có từ 2 máy thu ngân trở lên thì thiết lập máy in gửi bếp/bar thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Cài đặt và kết nối dữ liệu
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Các câu hỏi khác
 6. Khi nhà hàng có từ 2 máy thu ngân trở lên thì thiết lập máy in gửi bếp/bar thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Cài đặt và kết nối dữ liệu
 4. Cài đặt máy in và các thiết bị khác
 5. Khi nhà hàng có từ 2 máy thu ngân trở lên thì thiết lập máy in gửi bếp/bar thế nào?

Khi nhà hàng có từ 2 máy thu ngân trở lên thì thiết lập máy in gửi bếp/bar thế nào?

Để in order cho bếp/bar trong trường hợp nhà hàng có từ 2 máy thu ngân trở lên, thực hiện như sau:

 • Tại máy thu ngân được chỉ định in phiếu cho bếp/bar.
  • Nhấn vào , chọn Thiết lập.
  • Nhấn Máy in và mẫu in.
  • Tích chọn Thực hiện in ở bếp/bar qua máy tính này khi nhà hàng dùng máy tính bảng hoặc điện thoại để ghi order.
  • Tại các máy thu ngân còn lại, bỏ tích chọn Thực hiện in ở bếp/bar qua máy tính này khi nhà hàng dùng máy tính bảng hoặc điện thoại để ghi order.
 • Khi đó, chỉ có máy thu ngân được chỉ định mới có thể in phiếu cho bếp/bar, các máy thu ngân còn lại, thông tin order gửi đến sẽ hiển thị là đã gửi bếp/bar.
Cập nhật 22/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan