Khi nhà hàng có từ 2 máy thu ngân trở lên thì thiết lập máy in gửi bếp/bar thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khi nhà hàng có từ 2 máy thu ngân trở lên thì thiết lập máy in gửi bếp/bar thế nào?

Để in order cho bếp/bar trong trường hợp nhà hàng có từ 2 máy thu ngân trở lên, thực hiện như sau:

  • Tại máy thu ngân được chỉ định in phiếu cho bếp/bar.
    • Nhấn vào , chọn Thiết lập.
    • Nhấn Máy in và mẫu in.
    • Tích chọn Thực hiện in ở bếp/bar qua máy tính này khi nhà hàng dùng máy tính bảng hoặc điện thoại để ghi order.
    • Tại các máy thu ngân còn lại, bỏ tích chọn Thực hiện in ở bếp/bar qua máy tính này khi nhà hàng dùng máy tính bảng hoặc điện thoại để ghi order.
  • Khi đó, chỉ có máy thu ngân được chỉ định mới có thể in phiếu cho bếp/bar, các máy thu ngân còn lại, thông tin order gửi đến sẽ hiển thị là đã gửi bếp/bar.
Cập nhật 22/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan