Khởi động máy chủ - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khởi động máy chủ

1. Mục đích:
Giúp quản lý nhà hàng khởi động dịch vụ để các thiết bị khác kết nối được đến máy chủ, đảm bảo việc truyền tải dữ liệu trong nhà hàng.

2. Các bước thực hiện:

1. Trường hợp quản lý nhà hàng đăng nhập lần đầu vào phần mềm CUKCUK Server, hệ thống đã mặc định khởi động dịch vụ. Các thiết bị khác tại nhà hàng có thể truyển tải dữ liệu lên máy chủ Offline này.

a. Quản lý nhà hàng có thể đặt lại thời gian đẩy dữ liệu từ máy chủ Offline lên máy chủ của MISA để quản lý có thể nắm bắt được tình hình kinh doanh tại nhà hàng bằng cách:

  • Chọn khoảng thời gian đẩy dữ liệu.
  • Nhấn Cất.

Lưu ý: CUKCUK Server tự khởi động lại cùng Window.
2. Trường hợp người dùng đăng xuất khỏi phần mềm, tắt phần mềm thì sẽ phải Khởi động dịch vụ thủ công để sử dụng. Chi tiết như sau:

a. Tại tab Thiết lập chung, nhấn Khởi động dịch vụ. Phần mềm sẽ hiển thị thông báo Đang hoạt động. Các thiết bị khác có thể truyền tải dữ liệu đến máy chủ.

Cập nhật 29/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan