Nhà hàng có phục vụ tiệc cưới thì thiết lập thực đơn như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Nhà hàng có phục vụ tiệc cưới thì thiết lập thực đơn như thế nào?

Để thiết lập thực đơn và ghi nhận thông tin khách đặt, thực hiện như sau:
❖ Quản lý nhà hàng thiết lập thực đơn tiệc cưới trên trình duyệt web CUKCUK.VN:


1. Vào Thực đơn, nhấn Thêm.
2. Chọn loại: Món ăn. Tích chọn Món ăn.
3. Khai báo các thông tin về món có trong mâm tiệc cưới (xem hướng dẫn chi tiết tại đây).

(Thực hiện tương tự với các món còn lại trong thực đơn tiệc cưới, riêng đồ uống thì chọn loại là Đồ uống.)

4. Vào Thực đơn, nhấn Thêm để khai báo thực đơn tiệc cưới.
5. Chọn loại: Combo. Khai báo các món trong combo tiệc cưới. Mỗi loại mâm tiệc cưới là 1 combo.

(Nếu nhà hàng có nhiều thực đơn tiệc cưới, thực hiện tương tự với các thực đơn còn lại)

Khi có khách đặt tiệc, nhà hàng ghi nhận thông tin khách đặt trên phần mềm như sau:


1. Thêm mới 1 đặt chỗ, điền thông tin khách đặt và nhấn Cất.

2. Trên Sổ đặt chỗ, nhấn Đặt món để ghi lại thực đơn khách đặt.
3. Tại tab Combo, chọn thực đơn theo yêu cầu của khách.

    Cập nhật 17/02/2020

    Bài viết này hữu ích chứ?

    Bài viết liên quan