Theo dõi tình hình đặt chỗ - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Theo dõi tình hình đặt chỗ

1. Mục đích
Giúp lễ tân theo dõi tình hình đặt chỗ ví dụ như xem thời gian khách đến, số lượng khách đặt chỗ hay trạng thái nhận bàn thông qua Sổ đặt chỗ để chuẩn bị phục vụ khách.
Có 2 dạng Sổ đặt chỗ là: dạng sổdạng lịch. Chuyển đổi giữa 2 dạng sổ bằng cách nhấn vào biểu tượng (dạng sổ) hoặc (dạng lịch) ở góc trên bên phải màn hình.

2. Các dạng sổ đặt chỗ
2.1. Sổ đặt chỗ dạng sổ
Khi lễ tân đăng nhập vào phần mềm sẽ nhìn thấy Sổ đặt chỗ dạng sổ như hình sau:

2.2. Sổ đặt chỗ dạng lịch
Chọn biểu tượng góc trên bên phải màn hình để chọn.
1. Theo dõi tình hình đặt chỗ theo tuần: cụ thể từng giờ, từng ngày.

2. Theo dõi tình hình đặt chỗ theo tháng: tổng hợp số lượng khách đặt trước trong tháng.
3. Lưu ý

  • Những đặt chỗ đã quá giờ mà khách chưa đến nhận bàn thì trên màn hình Chờ xếp bàn hoặc Khách sắp đến sẽ hiển thị màu đỏ.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan