Phản hồi ý kiến thực khách bằng ứng dụng CUKCUK Quản lý thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Quản lý
 4. Quản lý nhà hàng trên điện thoại
 5. 5Food
 6. Phản hồi ý kiến thực khách bằng ứng dụng CUKCUK Quản lý thế nào?
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. Quản lý nhà hàng
 4. 5Food
 5. Phản hồi ý kiến thực khách bằng ứng dụng CUKCUK Quản lý thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. CUKCUK Phục vụ nhanh
 4. Quản lý
 5. Quản lý trên App
 6. 5Food
 7. Phản hồi ý kiến thực khách bằng ứng dụng CUKCUK Quản lý thế nào?

Phản hồi ý kiến thực khách bằng ứng dụng CUKCUK Quản lý thế nào?

Chủ nhà hàng có thể phản hồi ý kiến của thực khách trên ứng dụng CUKCUK – Quản lý, thao tác thực hiện như sau:

 • Nhấn chọn tab Khác/Phản hồi từ 5Food.

 • Tại đây, chương trình đã hiển thị toàn bộ các phản hồi của thực khách về nhà hàng, phân loại theo Đánh giá, Ưu đãi, Khuyến mại.
 • Nhấn chọn đánh giá của thực khách để phản hồi.

 • Nhập nội dung trả lời, nhấn biểu tượng để Gửi phản hồi. Khi đó, khách hàng sẽ nhận được ngay phản hồi từ nhà hàng trên ứng dụng 5Food.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan