Đăng thông tin nhà hàng trên ứng dụng CUKCUK Quản lý thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. 5Food
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi khác
 5. Đăng thông tin nhà hàng trên ứng dụng CUKCUK Quản lý thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. 5Food
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Đăng thông tin nhà hàng trên ứng dụng CUKCUK Quản lý thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Quản lý
 4. Quản lý nhà hàng trên điện thoại
 5. 5Food
 6. Đăng thông tin nhà hàng trên ứng dụng CUKCUK Quản lý thế nào?
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. Quản lý nhà hàng
 4. 5Food
 5. Đăng thông tin nhà hàng trên ứng dụng CUKCUK Quản lý thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. CUKCUK Phục vụ nhanh
 4. Quản lý
 5. Quản lý trên App
 6. 5Food
 7. Đăng thông tin nhà hàng trên ứng dụng CUKCUK Quản lý thế nào?

Đăng thông tin nhà hàng trên ứng dụng CUKCUK Quản lý thế nào?

Chủ nhà hàng có thể đăng thông tin nhà hàng lên 5Food bằng ứng dụng CUKCUK – Quản lý, thao tác thực hiện như sau:

 • Tại màn hình chính, chương trình sẽ hiển thị thông báo Nhà hàng chưa giới thiệu trên 5Food, nhấn Cập nhật để thực hiện đăng các thông tin.
 • Nhập các thông tin chung về nhà hàng. Lưu ý: Cần cập nhật thông tin Vị trí để giúp thực khách dễ tìm kiếm được nhà hàng trên bản đồ.
 • Nhấn Tiếp tục.

 • Chọn Loại hình, Phong cách ẩm thực của nhà hàng.
 • Nhấn Tiếp tục.
 • Tích chọn các Khung giờ phục vụ, Giờ mở cửa của nhà hàng.
 • Chọn các Tiện ích của nhà hàng, nhấn Hoàn thành.
 • Khi đó, thông tin nhà hàng sẽ được đăng trên 5Food và khách hàng có thể tìm kiếm được thông tin nhà hàng.
 • Trường hợp muốn sửa lại các thông tin đã đăng, nhấn chọn /Thông tin nhà hàng để cập nhật lại.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan